Thanh toán

Thanh toán

Thông tin ngân hàng:

STK: 3657999999999

Chủ TK: Nguyễn Tuấn Hiệp

Ngân hàng: VPBank 

Chi nhánh: Hội Sở

 

STK: 0851000019639

Chủ TK: Nguyễn Tuấn Hiệp

Ngân hàng: Vietcombank

Chi nhánh: Hà Thành